menu - esperal łódź cennik
+48 732 082 681

Trzeźwy alkoholik, kto to taki?

Home>Blog>Trzeźwy alkoholik, kto to taki?

Wyjście z choroby alkoholowej to długa droga, w trakcie której chory musi wykazać się dużą dozą determinacji i zapału. Poza pozostaniem w trzeźwości, zmienia swoje podejście do alkoholu, rozwija się emocjonalnie oraz odbudowuje relacje z najbliższymi.

Zapewne nie raz natknęliście się na pojęcie trzeźwy alkoholik i choć może ono wydawać się absurdalne, to jest prawdziwe. Większość kojarzy słowo alkoholik z osobą pod wpływem alkoholu, zaniedbaną, brudną i żebrzącą o pieniądze na kolejną „flaszkę”. Okazuje się jednak, że alkoholizm to choroba, która pozostaje z chorym do końca jego życia, niezależnie od tego czy jest na etapie ciągu alkoholowego czy żyje w abstynencji przez długie lata. Ważne jest to, by osoba uzależniona miała pełną świadomość swojej choroby i potrafiła się do niej przyznać – przede wszystkim przed sobą. Walka z nałogiem trwa miesiącami, a nawet latami, jednak gdy jest wygrana, osoba uzależniona może w końcu powiedzieć, że jest trzeźwym alkoholikiem.

Alkoholik i proces trzeźwienia

Jak wspomniane było już wcześnie, leczenie alkoholizmu to skomplikowany proces składający się z wielu czynników i wymagający wiele poświęcenia od osoby uzależnionej. Pierwszym jego etapem jest uświadomienie sobie, że rzeczywiście ma się problem i wykazanie chęci poszukania pomocy. Alkoholik najczęściej uświadamia sobie swój problem, gdy w jego życiu dochodzi do bardziej dramatycznego przeżycia, takiego jak odejście współmałżonka czy zwolnienie z pracy. Ten moment w życiu nazywa on „swoim dnem, które musiał osiągnąć, by uświadomić sobie problem”. Dzięki takiemu traumatycznemu przeżyciu zaczyna odczuwać lęk o swoją przyszłość, ale również zdeterminowanie, desperację oraz siłę do rozpoczęcia walki z alkoholem. Najlepiej oczywiście, by ten punkt zwrotny nastąpił jak najszybciej, niestety zdarza się to rzadko, a alkoholicy przeważnie uświadamiają sobie o swoim problemie, gdy jest on już bardzo zaawansowany.

Trans Teoretyczny Model Zmian. 6 faz procesu trzeźwienia

Faza 1 – jest to faza, w której panuje chaos i zagubienie, a wynika to z nieświadomości osoby uzależnionej, która nie zdaje sobie sprawy ze swojego problemu. Nawet jeśli, ktoś zwróci uwagę, że może mieć problem, zbagatelizuje to i kategorycznie zaprzeczy.

Faza 2 – na tym etapie zaczynają się pojawiać już rozważania oraz świadomość, że dzieje się coś niedobrego. Chory zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem, równocześnie próbując coś z tym zrobić. Faza ta może cofnąć się do fazy 1 lub rozwinąć się w kolejną fazę.

Faza 3 – ta faza jest fazą przygotowania do zmian. Na tym etapie osoba uzależniona gotowa jest do podjęcia działań, które mają jej pomóc, zaczyna stawiać sobie konkretne cele.

Faza 4 – polega na rozpoczęciu działań, które zostały zwizualizowane w poprzedniej fazie. Od momentu fazy 3 do momentu rozpoczęcia działań mija przeważnie około pół roku, a chory zaczyna dążyć do postawionych sobie celów, zmienia swoje dotychczasowe przyzwyczajenia, zaczyna poznawać swoje emocje i uczy się jak sobie z nimi radzić.

Faza 5 – polega na utrwaleniu dotychczas osiągniętych celów, na ciągłym powtarzaniu nowo nabytych umiejętności i czynności, by w końcu przekształcić je w nowe, dobre nawyki.

Faza 6 – jest to trwała i stabilna zmiana, która aby została osiągnięta potrzeba przeważnie około 2 lat. 

Alkoholik trzeźwy a trzeźwiejący: jaka jest różnica?

Alkoholik, który przejdzie cały proces leczenia oraz świadomie i z pełną odpowiedzialnością pozostaje trzeźwy może zostać nazwany osobą, która została wyleczona z alkoholizmu. Bezwzględna abstynencja jest niezbędnym elementem w dalszym etapie leczenia, które możemy naprzemienne nazwać trzeźwieniem. W zależności od indywidualnych odczuć, osoby, które przeszły pełne leczenie alkoholowe mówią o sobie, że „Są trzeźwym alkoholikiem” lub „Są trzeźwiejącym alkoholikiem”.

Różnica polega na tym, że część osób uważa, że po zakończeniu kompleksowego leczenia wyszły już z choroby, mając jednak świadomość, że alkoholikiem jest się całe życie, używają zwrotu „trzeźwy alkoholik”. Inna grupa osób jest zdania, że wychodzenie z nałogu to proces, który trwa jeszcze po zakończeniu pełnego leczenia, a więc tak naprawdę nigdy się nie skończy, toteż mówią o sobie „trzeźwiejący alkoholik”.

Trzeźwy alkoholik i jego zachowanie

Trzeźwość jest stanem, który osiąga się po przebyciu leczenia uzależnienia alkoholowego. Rozpoczyna się od abstynencji, która w połączeniu z ciężką pracą nad samym sobą nazywana jest życiem w prawdzie, odpowiedzialności i uczciwości. Ważne jest również zdroworozsądkowe podejście do życia oraz uczciwość zwłaszcza w stosunku do samego siebie. 

Powyższe wartości gwarantują pozostanie w trzeźwości i pozwolą na pozostanie w niej przez długie lata. Osiągnięcie równowagi ciała i ducha zniweluje ryzyko czynnego powrotu do nałogu i ponownego wpadnięcia w ciągi alkoholowe.

Uczucia trzeźwego alkoholika

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą zarówno ciała jak i ducha. Jest silnie związana z problemami emocjonalnymi, z niemożnością poradzenia sobie z problemami życia codziennego. Przez to osoba uzależniona popada w ciągi alkoholowe, by próbować tłumić swoje trudne emocje.

Dlatego tak ważne jest, by w trakcie leczenia podjąć się terapii, dzięki której osoba uzależniona nauczy się rozpoznawania swoich emocji oraz rozpocznie pracę nad radzeniem sobie z nimi. Często do rozwiązania tego problemu korzysta się z tak zwanego dzienniczka uczuć, który pozwala nauczyć alkoholika nazywać targające nim uczucia. Nauka swoich emocji i rozpoznawanie ewentualnych zbliżających się kryzysów emocjonalnych ma duże znaczenie w pozostaniu w trzeźwości, gdyż osoba uzależniona jest w stanie zorientować się, że coś jest nie tak i podjąć odpowiednie kroki, by zapobiec nawrotowi ciągu alkoholowego.

Nauka swoich własnych uczuć jest również bardzo ważna, gdyż tylko akceptacja siebie, swojej emocjonalności oraz równowaga pozwalają na skuteczne wyjście z uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Droga do trzeźwienia nie jest łatwa

Leczenie alkoholizmu to skomplikowany proces, który polega na równoczesną pracą nad samym sobą, odbudowywaniem relacji z bliskimi oraz nauką nowych nawyków, które pozwolą trwać w trzeźwości. Niezwykle istotnym elementem leczenia jest terapia, dzięki której osoba uzależniona wypracowuje sobie zdrowe schematy zachowań oraz zmienia swoją psychikę. Dzięki zastosowaniu popularnego Programu Dwunastu Kroków, można spodziewać się zadowalających efektów leczenia oraz zmiany swojego życia na lepsze. Wypracowanie odpowiednich postaw i zachowań osiąga się poprzez uczęszczanie na terapię grupową bądź indywidualną. Alkoholik pracuje nad nowymi przyzwyczajeniami, nad akceptacją siebie, nad pozytywnym podejściem do własnej osoby. 

Podjęcie terapii alkoholowej może odbywać się w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień, w dziennym ośrodku leczenia uzależnień lub chory może dojeżdżać tylko na czas trwania sesji z domu. Każda z metod jest skuteczna, jeżeli dobierze się ją odpowiednio do potrzeb alkoholika. Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny i różne metody leczenie działają różnie na inne osoby. Należy znaleźć złoty środek w leczeniu, by osoba uzależniona mogła z dumą powiedzieć, że jest trzeźwym alkoholikiem już przez długie lata.