menu - esperal łódź cennik
+48 732 082 681

Spadek zdolności do zapamiętywania i chronologicznego opisywania faktów pod wpływem alkoholu

Home>Blog>Spadek zdolności do zapamiętywania i chronologicznego opisywania faktów pod wpływem alkoholu

Powszechny jest dostęp do tez postawionych na podstawie nielicznych badań, które potwierdzają korzystny wpływ napojów alkoholowych na ludzki organizm. Są to jednak nieliczne doniesienia, przez co nie stanowią wystarczającego dowodu na pozytywny wpływ picia na pamięć. Znaczna większość badań naukowych i później wydanych publikacji na ich podstawie dowodzą, że alkohol znacznie pogarsza ogólny stan zdrowia, przy czym największy poziom destrukcji odbywa się w obrębie mózgu, pamięci i układu nerwowego. Im większa ilość wypitego alkoholu, tym większa skala zniszczeń.

Utrata świadomości – częsty przypadek wśród studentów

Utrata świadomości jest częstym zjawiskiem u osób, które nadmiernie korzystają z używki, jakim jest alkohol. Można tutaj posłużyć się przykładem studentów. A. M. White razem z grupą naukowców przebadali łącznie grupę blisko 800 studentów. W kręgi ich zainteresowań były doświadczenia respondentów związane z utratą świadomości. Badania pozwoliły odkryć następujące fakty:

Kolejnym etapem było informowanie badanych studentów o ich uczestnictwie w licznych niebezpiecznych zdarzeniach, a o których nie mogli sobie przypomnieć. Należy tutaj wymienić wandalizm, ryzykowne zachowania seksualne, prowadzenie pojazdów pod wpływem. Śmiało można stwierdzić, że uzyskane wyniki z niniejszego badania zdecydowanie przeczą pozytywnemu wpływowi alkoholu na pamięć człowieka.

Alkohol negatywny dla naszego mózgu

Kiedy prowadzi się rozmowy w aspekcie skutków nadmiernego picia na mózg człowieka, większość osób utożsamia zmiany z tzw. „urwanym filmem”. Prawda jest jednak taka, że jest to pojedynczy element szerokiej gamy zniszczeń, wliczając w to trwałe uszkodzenia struktury i funkcji mózgu. W publikacji autorstwa D.L. Evert oraz M. Oscar-Berman znajduje się informacja świadcząca o tym, iż nawet stosunkowo zdroworozsądkowe i umiarkowane spożycie może wywrzeć niekorzystny wpływ na funkcje poznawcze, które określa się jako zdolność mózgu do pozyskiwania informacji, dalszego ich przetwarzania, a finalnie posługiwania się nimi. Skutkami dysfunkcji w tym obszarze są zaistniałe trudności w nauce i przyswajaniu nowych informacji i umiejętności, a także niewłaściwe wywiązywanie się i wykonywanie obowiązków.

Ciekawe obserwacje posiada M. Oscar-Bermann. Jej zdaniem u części osób, których picie można określić jako intensywne, pojawiają się objawy świadczące o powstałych zaburzeniach, których fundamentem jest uszkodzenie mózgu. Można tutaj wymienić chociażby słynny zespół Wernickego-Korsakowa. Charakteryzuje się on brakiem zdolności do zapamiętywania nowych informacji dłużej niż kilka sekund. Pojawiają się również zaburzenia pamięci krótkotrwałej (inaczej nazywanej świeżą), a także można zaobserwować trudności w przypomnieniu sobie przez daną osobę minionych, dawnych wydarzeń, łącznie z problemami z ułożeniem zdarzeń wg. chronologii.

Picie wśród nastolatków vs. ich mózg

Tak jak wyniki niewielkiej ilości badań mogą nieść pewne tezy związane z ewentualnym potwierdzeniem zdrowotnych właściwości alkoholu, tak też istnieje szeroka gama badań, które jednoznacznie wskazuje na fakt, iż bez względu na wiek, alkohol wywołuje negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, a spożywany w nadmiarze przez dłuższy czas, ma zdolność do wywoływania nieodwracalnych zmian. Przykładowo, udowodniono, że długotrwałe i intensywne korzystanie przez młodzież z napojów wyskokowych zakłóca prawidłowy rozwój ośrodkowego układu nerwowego, a także upośledza funkcje poznawcze. Nie bez powodu w literaturze medycznej stosuje się określenie przedwczesne starzenie się mózgu. Szczególnie podatny na zniszczenia jest hipokamp, odpowiadający za pamięć przestrzenną i długotrwałą. Ciekawe badania przeprowadził dr Brown, który obrał grupę 33 respondentów w wieku od piętnastu do szesnastu lat wykazujących cechy uzależnienia od alkoholu. Do badań zastosowano również grupę kontrolną. Po upływie około 21 dni abstynencji, osoby badane poddawane były testowi neuropsychologicznemu. Uzyskane wyniki przez grupę pijącą znacząco odbiegały poziomem od niepijącej grupy kontrolnej, szczególnie w aspekcie pamięci werbalnej i niewerbalnej. Inne badania potwierdzające niekorzystny wpływ napojów alkoholowych na ludzki hipokamp były przeprowadzone przez zespół dr de Bellis’a. porównywano objętość tej struktury pomiędzy nastolatkami pijącymi i niepijącymi z zastosowaniem badań przeprowadzonych rezonansem magnetycznym. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na zmniejszenie hipokampu u uzależnionej młodzieży. Co ciekawe, im wcześniej dojdzie do inicjacji alkoholowej, tym omawiana struktura staje się mniejsza.

Zdrowe wspomagacze pamięci

Ludzki organizm z pewnością podziękuje za odstawienie lub chociaż ograniczenie spożywanego alkoholu. Tym bardziej, że dość łatwo jest zastąpić go innymi, bardziej wartościowymi dla zdrowia produktami. Dla ogólnego funkcjonowania mózgu znaczący jest poziom witamin z grupy B, a także kwasy tłuszczowe omega. Ich zadaniem jest zapewnienie optymalnej pracy układu nerwowego. Niedobór witaminy B3 można rozpoznać m.in. poprzez osłabienie pamięci, bezsenność, a także wykazywaniem rudności w skupieniu uwagi i kojarzenia. Co ciekawe, osoby regularnie sięgające po alkohol i słodycze posiadają dzienne zapotrzebowanie na witaminy nawet dwu lub trzykrotnie wyższe. Witaminę B3, nazywaną również niacyną, można odnaleźć w wątróbce, tuńczyku, mięsie z indyka, produktach pełnoziarnistych, fasoli i grochu, orzechach, nasionach słonecznika.

Dla funkcjonowania mózgu bardzo ważne jest również żelazo, ponieważ stanowi ono nośnik tlenu, który zapewnia prawidłową pracę na poziomie komórkowym. Jego brak wpływa na upośledzenie zdolności rozumowania i uczenia się. Niedobory żelaza można uzupełnić jedząc różnego rodzaju orzechy, owoce pestkowe, rośliny strączkowe, rodzynki, a także warzywa liściaste.

Podsumowanie

Mimo, iż w różnych źródłach można odnaleźć informacje świadczące o dobroczynnym wpływie napojów alkoholowych na funkcje mózgowe i poprawę pamięci, warto podchodzić do nich z przymrużeniem oka i niepewnością. Znacznie więcej doniesień, szczególnie w literaturze medycznej, podkreśla, że alkohol jednak bardziej szkodzi, niż leczy. Można sądzić, że niewielkie dawki alkoholu mogą nieść pewne korzyści dla zdrowia. Prawdopodobnie nie bez powodu jest on powszechnie uznawany za pomocny przy np. przeziębieniach lub niestrawności. Jednak w dalszym ciągu nie zmienia to faktu, że jest to używka wykazująca bardzo silne działanie uzależniające. Tym bardziej, że naukowcy do tej pory nie oszacowali bezpiecznej dawki etanolu, która w żaden sposób nie wywoła skutków ubocznych. Oprócz samego alkoholizmu, należy mieć na uwadze, iż alkohol wg przytoczonych powyżej badań, upośledza działanie mózgu, wpływa negatywnie na hipokamp, procesy pamięciowe oraz sposób przyswajania wiedzy i informacji. Z tego powodu warto szczególnie zadbać o cały układ nerwowy, stosując zdrową i zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną, nawodnienie organizmu, a także wielogodzinny sen.