menu - esperal łódź cennik
+48 732 082 681

Menopauza a spożywanie alkoholu – jak alkohol wpływa na kobietę w okresie przekwitania?

Home>Blog>Menopauza a spożywanie alkoholu – jak alkohol wpływa na kobietę w okresie przekwitania?

Klimakterium, czyli inaczej menopauza, jest okresem przekwitania w życiu kobiety podczas którego stopniowo przechodzi w stan bezpłodny. Zazwyczaj okres ten pojawia się około pięćdziesiątego roku życia danej osoby, a także towarzyszą mu liczne zmiany hormonalne. Taka kobieta odczuwa fale gorąca oraz jej nastrój jest bardzo labilny.

Menopauza jest procesem naturalnym, którego nie należy się obawiać. Warto jednak mieć na uwadze,  że wiąże się ona z obniżonym poziomem hormonów kobiecych, szczególnie estrogenu. Może być to dokuczliwe, aczkolwiek z pomocą lekarską można sobie z tym w miarę radzić.

Do nieprzyjemnych objawów menopauzy zaliczają się:

Kobiece ciało w okresie menopauzy

Czynnikiem bezpośrednio wpływającym na nasilenie oraz częstotliwość objawów menopauzy jest nadmierna konsumpcja alkoholu. Wraz z upływem lat, ciało kobiece wydaje się być coraz bardziej wrażliwe na działanie alkoholu. Jest to spowodowane ty, iż chrząstki i ścięgna tracą swoją umiejętność gromadzenia wody, przez co ciało człowieka mniej wody w sobie zatrzymuje. Wynika z tego, że alkohol zostaje szybciej wchłonięty.

Dodatkowo, napoje alkoholowe w większy stopniu oddziałują na kobiety, niż na mężczyzn ze względu na mniejszą masę ciała, mniejszą ilość wody w ciele, a także mniejszą ilość enzymu trawiennego alkohol, nazywanego dehydrogenazą alkoholową, w skrócie ADH. Wymienione czynniki również wpływają na szybsze tempo wchłaniania alkoholu.

Alkohol a objawy menopauzy

Według wyciągniętych wniosków z badań przeprowadzonych przez Trusted Source, spożywanie alkoholu przyczynia się do wystąpienia zaburzeń snu. Z kolei kobiety w okresie menopauzy podają, że alkohol może wpływać na ich organizm w dwojaki sposób – część z nich skarży się na nasilające się objawy klimakterium, w momencie kiedy druga grupa kobiet uważa, że ich odczuwane objawy łagodnieją. Tym samym nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie konkretnie działanie ma spożywanie alkoholu na samopoczucie kobiet w okresie przekwitania.

Z kolei inne źródła podają, że czerwone wino uznawane jest za jeden z elementów wzmagających odczuwanie fal uderzenia gorąca. W literaturze medycznej można odnaleźć zapiski podające, iż kobiety konsumujące napoje alkoholowe każdego dnia, skarżyły się lekarzom na częstsze i silniejsze uderzenia gorąca, a także na nocne poty. Co ciekawe, w innych publikacjach medycznych opisywane są przypadki osób, którym alkohol pomógł złagodzić wspomniane wyżej objawy poprzez zmniejszenie częstotliwości oraz ich natężenia. Opisywaną grupą kobiety były osoby spożywające alkohol minimum raz w miesiącu, jednak rzadziej, niż codziennie. Co ciekawe, dla wspomnianych pań, klimakterium finalnie było mniej uciążliwe, niż dla kobiet, które całkowicie rezygnowały z picia alkoholu. Warto przytoczyć również badanie z 2017 roku, przeprowadzone przez Trusted Source, które wykazało, iż spożywanie jednego drinka każdego dnia pomaga zmniejszyć ryzyko pojawiania się fal gorąca.

Przeglądając dostępną literaturę medyczną z 2019 roku można odnaleźć takie informacje, które świadczą o tym, iż zawarte w piwie składniki odżywcze oraz chmiel pomocne są przy łagodzeniu wszelkich objawów przekwitania. Potrzebne są jednak badania empiryczne w tym zakresie, potwierdzającą przytoczoną tezę. Możliwe jest również, iż piwo bezalkoholowe może przynieść podobne efekty.

Menopauza a spożywanie alkoholu – zdrowie kobiet

Istnieje również teza świadcząca o tym, iż alkohol spożywany przez kobiety w okresie menopauzy w umiarze, maksymalnie jednego drinka dziennie, przyczynia się do obniżania ryzyka pojawienia się chorób serca. Stwierdzono również, że może to być pośrednim czynnikiem zwiększającym gęstość kości. Dodatkowo, zdroworozsądkowe picie alkoholu wiązane jest z mniejszym ryzykiem zachorowania na cukrzycę drugiego typu, demencję lub otyłość.

Należy jednak rozgraniczyć umiarkowaną ilość alkoholu od tej nadmiernej. Zdaniem North American Menopause Society konsumpcja od dwóch do pięciu drinków w ciągu dnia podczas okresu przekwitania uznane jest za nadmierne i szkodliwe dla zdrowia kobiety.

Menopauza a spożywanie alkoholu w nadmiarze

Kobiety nadmiernie spożywające alkohol w okresie menopauzy narażone są na zwiększone ryzyko pojawienia się:

Reakcja kobiet na jednego drinka również może być odmienna. Część kobiet podaje, iż ich nastrój poprawia się, czują się bardziej zrelaksowane i szczęśliwsze, inne z kolei są bardziej przygnębione. Należy podkreślić, ze ryzyko depresji zwiększa się w okresie klimakterium, przy czym nadmierna konsumpcja napojów alkoholowych przyczynia się bezpośrednio do zaburzeń związanych z występowaniem uzależnienia alkoholowego.

Należy podkreślić, iż ważnymi czynnikami wpływającymi na objawy menopauzy w aspekcie alkoholu to:

Kobiety łatwiej uzależniają się od alkoholu

Kobiety do badań na temat alkoholizmu włączono stosunkowo późno, dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wcześniej nie funkcjonowały, ani w badaniach o charakterze epidemiologicznym, ani klinicznym. W momencie pozyskiwania nowych wyników badań, porównano sytuację kobiet i mężczyzn i stwierdzono, że kobiece uzależnienie różni się od uzależnienia mężczyzn. Początkowo sugerowano, iż są to dwie odmienne jednostki chorobowe. Mimo to, przyjęte kryteria uzależnienia od szkodliwego picia napojów alkoholowych oraz zespołu uzależnienia od nich są identyczne w przypadku obu płci.

Specjaliści psychologii i psychoterapii klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprezentowali rodzaje kobiecego alkoholizmu, które opisane są poniżej:

Budowa ciała kobiety oraz jej sfery psychicznej powoduje, iż w inny sposób jej ciało próbuje poradzić sobie z alkoholem. Przekłada się to na skłonność oraz tempo popadania w uzależnienie. W praktyce, nawet jeśli kobieta i mężczyzna o zbliżonych warunkach fizycznych, takich jak waga, wzrost, wiek, będą konsumować taką samą ilość alkoholu z podobną częstotliwością i w zbliżonym czasie, u kobiety uzależnienie pojawi się znacznie szybciej.