menu - esperal łódź cennik
+48 732 082 681

Czy pracoholizm i alkoholizm idą w parze?

Home>Blog>Czy pracoholizm i alkoholizm idą w parze?

W Helsinkach, dokładnie we Fińskim Instytucie Zdrowia Zawodowego dowiedziono, że nadmierna ilość nadgodzin w pracy jest jednym z czynników zapadania na chorobę alkoholową. Badania przeprowadzone przez Mariannę Virtanen objęły grupę ponad trzystu tysięcy osób z aż czternastu państw świata.

Co to jest alkoholizm?

Mianem alkoholizmu określa się psychiczne i fizyczne uzależnienie od alkoholu. Osoba uzależniona nie ma zdolności do kontrolowania swojego zachowania oraz myśli, nie potrafi określić momentu, kiedy powinno odpuścić sobie kolejne dawki napojów wysokoprocentowych. Cechą charakterystyczną alkoholików jest brak dostrzegania swoich skłonności i nawyków związanych ze sięganiem po kieliszek. W momencie kiedy osoby trzecie zwracają uwagę na występujące problemy, alkoholik neguje, wypiera ze świadomości swoje postępowanie.

Każdy rodzaj uzależnienia, w tym także alkoholizm, powoli i stopniowo zaczyna niszczyć nie tylko organizm osoby uzależnionej, ale przejmuje całkowicie kontrolę nad życiem danej osoby oraz jej bliskich. Alkoholizm, tak samo jak nikotynizm to problemy współczesnego świata, z którymi boryka się największa ilość osób w Polsce. Choroba alkoholowa może dotknąć każdego, bez względu na poziom wykształcenia, pracę zawodową, płeć, czy też pochodzenie społeczne. Zazwyczaj nadmierne picie alkoholu przejawia się w niewinnych sytuacjach, zaczyna się od picia na imprezach lub też wynika z chęci odprężenia się po ciężkim dniu. Spożywanie alkoholu jest o tyle niebezpieczne, że po pewnym czasie dana osoba zaczyna wykazywać potrzebę spożywania coraz większej ilości alkoholu, co w szybkim tempie doprowadza do rozwoju choroby alkoholowej. Częstym scenariuszem rozwoju uzależnienia jest brak umiejętności radzenia sobie z problemami i trudami dnia codziennego przez osoby nadwrażliwe lub słabe psychicznie. Tacy ludzie chętniej sięgają po alkohol po to, aby zapomnieć o problemach.

Badania nad rozwojem choroby alkoholowej podają również, że alkoholizm może mieć podłoże genetyczne w formie skłonności do sięgania po napoje wysokoprocentowe.

Przyczyny alkoholizmu

Duże znaczenie w rozwoju choroby alkoholowej ma również środowisko pierwotne danej osoby oraz styl jej wychowania. Alkoholizm znacznie częściej obecny jest wśród rodzin patologicznych, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo przekazania negatywnych wzorców zachowań poprzez obserwowanie i naśladowanie pijących rodziców przez dzieci. Bodźcem skłaniającym do spożywania alkoholu może być przeżyta trauma lub występująca inna dysfunkcja rodzinna, która odznacza piętno w psychice dziecka. Należy zaznaczyć, że duże znaczenie na popadanie w nałóg alkoholowy ma również środowisko, otoczenie oraz towarzystwo danego człowieka.

Alkoholizm w rodzinie

Alkohol degraduje rodzinę poprzez:

Rodzina mimo swojej złej sytuacji nie jest skazana na cierpienie – istnieje wiele stowarzyszeń, które pomagają rodzinom dotkniętych chorobą alkoholową. Najważniejsze jest to, aby osoba uzależniona wykazała chęć podjęcia leczenia.

Co to jest pracoholizm? I jakie są jego przyczyny?

Uproszczając, pracoholizm to stan psychiczny, który rozpoznać można po stałym, wewnętrznym przymusie wykonywania zadań zawodowych lub innych czynności związanych z pracą, jednocześnie odczuwając dyskomfort i złe samopoczucie w momencie kiedy zajmowanie się sprawami zawodowymi z pewnych przyczyn jest utrudnione.

Typowy pracoholik charakteryzuje się uzależnieniem od wykonywania czynności służbowych, co zaburza jego życiową równowagę, a także niszcząc relacje ze światem zewnętrznym, zagrażając prawidłowemu funkcjonowaniu innym relacjom i związkom, np. z innymi osobami. Typowym objawem pracoholizmu jest fakt odczuwania przez daną osobę największej satysfakcji z wykonywanej pracy, niż z życia rodzinnego, posiadanych zainteresowań, czy też relacji z bliskimi osobami.

Czasami zdarza się tak, że pracoholik jest świadomy ograniczonych możliwości kontrolowania zachowań związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pracoholik często zdaje sobie sprawę z tego, że coraz więcej czasu i nakładów energii pożytkuje na potrzeby swojej pracy, przez co zaniedbane zostają inne sfery życia danej osoby, wywołując szkodliwe i nieprzyjemne następstwa takiej sytuacji. Przyjmuje się, że pracoholizm jest jednym z form patologicznego zachowania, a praca w takim przypadku jest formą narkotyku oraz nałogu.

Jak często występuje?

Szacuje się, że na pracoholizm cierpi około pięciu procent ogółu populacji ludzkiej.

Jak się objawia?

W obecnych czasach z coraz większą częstotliwością spotyka się osoby, dla których nadrzędną wartością jest praca. Typowym ich zachowaniem jest całkowite zatracenie się w wykonywanych obowiązkach zawodowych. Takie osoby nie posiadają czasu dla rodziny i bliskich znajomych, bardzo często niedosypiają, brakuje im chwili na relaks, czy na kształtowanie i rozwój swoich talentów oraz zainteresowań.

Długie godziny pracy

W polskim prawie pracy istnieje zapis regulacji pełnego etatu jako czterdziestogodzinowego tygodnia pracy, co przekłada się na osiem godzin pracy dziennie. Niestety, często jest to fikcją. W dzisiejszych czasach standardem są nadgodziny.

Naukowcy udowodnili, że osoby, które są czynne zawodowo przez więcej niż czterdzieści osiem godzin w tygodniu są narażone na nadmierne spożywanie alkoholu aż o trzynaście procent bardziej, niż w przypadku osób, które pracują mniej. Doniesienia te dowodzą, że poszczególni ludzie mogą być podatni na niezdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem i nadmiarem obowiązków w pracy, ukazujących się np. poprzez nadmierne spożywanie napojów wysokoprocentowych.

A czym jest picie powyżej zalecanych granic?

Bezpieczne granice ustalono poprzez określenie liczby wypijanych drinków przez kobiety i mężczyzn. W przypadku płci pięknej określono bezpieczną granicę jako 14, u mężczyzn 21. Drinki nie są tożsame z innymi napojami alkoholowymi, takimi jak wino lub piwo – z tego powodu warto by było powtórzyć badania naukowe oraz uściślić bezpieczne granice.

Bezpiecznie przyjęto, że ryzykowne picie to takie, gdzie w ciągu tygodnia dana osoba spożywa taką ilość alkoholu, która niesie ze sobą ryzyko pojawienia się wszelkich problemów zdrowotnych.=

Dlaczego osoby pracujące dużo piją więcej?

W przeprowadzonych badaniach naukowych opisano, że wśród pracowników rośnie tendencja sięgnięcia po alkohol w momencie kiedy przestają radzić sobie z dolegliwościami wywołanymi przez nadmierną ilość nadgodzin. Najczęściej podaje się:

We wnioskach z badań podano, że nadmiernie pracujący ludzie traktują alkohol jako środek do zmniejszania bólu psychicznego oraz fizycznego.

Leczenie alkoholizmu

Podstawą leczenia jest uświadomienie sobie istnienia problemu alkoholowego. W praktyce jest to trudne, ponieważ takie osoby bardzo często bagatelizują i wypierają pojawiające się symptomy choroby alkoholowej, tuszując i ukrywając przed światem swoje nawyki alkoholowe.

W momencie wystąpienia u alkoholika szczerej chęci pokonania nałogu, warto rozważyć detoksykację oraz psychoterapię. Pomocniczo można sięgnąć po farmakologiczne wsparcie w formie wszywki alkoholowej.

Wszywka alkoholowa

Wszywka alkoholowa Kutno wspiera pozostałe formy terapii wywołując awersję i niechęć do picia. Nie jest to droga do wyleczenia choroby, ale przy udziale psychiatrów oraz psychoterapeutów znacznie wzrasta szansa pokonania nałogu.